Partner type: 

Rise and Shine is a personal development platform that aims to support students who want to work on themselves and be successful. Their mission is to open the door to students' self-knowledge and higher efficiency. To grow as people and to find a passion n their life. In Rise and Shine, they will give you a solid grounding in soft skills so you can be successful and happy in your personal and working life.

All ESN members are eligible for a 50% discount on all Rise and Shine workshops and conferences with ESNCZ promo code.

All workshops and conferences can be found here.

 

Rise and Shine je platforma osobního rozvoje, která si klade za cíl podpořit studenty, kteří na sobě chtějí pracovat a být úspěšní. Naší misí je otevřít jim dveře k sebepoznání a větší efektivitě, aby rostli jako lidé a dělali v životě to, co je bude naplňovat. V Rise and Shine ti dáme pevné základy v měkkých dovednostech, abys byl úspěšný a šťastný jak v osobním životě, tak pracovním.